ค้นหา  
 
 
 
 

 
  พันธกิจของเรา | ผู้บริหารของเรา | ลูกค้าของเรา | ออนไลน์พลาซ่าของเรา  
 
  ออนไลน์พลาซ่าของเรา  
 
 
 
 
 
ศูนย์การค้า tohome plaza

      tohome.comเริ่มเปิดให้บริการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 ตลอดระยะ เวลาที่ ผ่านมาเราได้ให้บริการแก่ลูกค้ากว่า 100,000 รายทั้งในประเทศ และต่างประเทศ และมีแนวโน้มการเติบโตของผู้มาใช้บริการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
 
        ด้วยเหตุนี้เอง ในปี 2548 เราจึงได้พัฒนาธุรกิจ e-commerce ให้ล้ำหน้าไปอีกขั้น ด้วยการขยายธุรกิจเป็นศูนย์การค้าออนไลน์ พลาซ่าภายใต้ชื่อ "tohome plaza" เพื่อให้บริษัทฯ ร้านค้าต่างๆ ที่สนใจจะขายสินค้าผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ตมาใช้ระบบที่ทันสมัยของเราในการ จำหน่ายสินค้า tohome.com จึงเป็นแหล่งช้อปปิ้งที่สามารถตอบสนองทุกความต้องการของลูกค้า ด้วยสินค้าที่หลายหลายและบริการที่ดีที่สุดควบคู่ไปกับการเป็นศูนย์การค้าออ นไลน์พลาซ่าที่ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย  
        จากศักยภาพและความพร้อมของ “tohome plaza” สินค้าแบรนด์เนมและร้านค้าชั้นนำต่าง ๆ จึงไว้วางใจและร่วมกันเปิดร้านค้าบนศูนย์การค้าออนไลน์พลาซ่าแห่งนี้ ซึ่งทีมงานของเรามุ่งมั่นที่จะให้ร้านค้าต่างๆสามารถเพิ่มช่องทางการจัด จำหน่ายสินค้าผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
   
 
 

This page is best viewed by Internet Explorer 7 or higher at 1024*768 resolutions © 2 0 0 0-2 0 1 2 A s i a n S t a r T r a d i n g C o . , L t d . A l l r i g h t s r e s e r v e d .